NR 1 / 2020

 

Beste Leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op vrijdag 27 maart 2020 om 20.00 uur (Locatie: de kantine van FC Den Helder, Bremstraat 2D).

Tijdens deze vergadering worden o.a. de jaarverslagen 2019 en beleidsvoornemens 2020 besproken. Tevens zal de bestuursverkiezing plaatsvinden. Gerda Leibbrand en Marianne Bremer (penningmeesters) en Kees Heemskerk (trainerscoördinator) zijn herkiesbaar. Leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd. Tevens zal onder de aanwezigen een ludieke verloting plaatsvinden.

Voor onze openstaande functies: Voorzitter algemeen bestuur of Voorzitter baancommissie, kun je jezelf of iemand anders voordragen. Doe dit schriftelijk bij de secretaries Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (zie regels Huishoudelijk reglement op onze site).

De agenda en stukken van de jaarvergadering staan 14 dagen voor de vergadering ter inzage op onze site: www.noordkopatletiek.nl. Wil je je afmelden? Dit kan via email secretaris.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het afgelopen jaar zijn een aantal regels die werden gehanteerd binnen de vereniging tegen het licht gehouden en zo nodig vastgelegd of aangepast. 1 daarvan is het vrijstellen van contributie. Omdat in de praktijk is gebleken dat dit vaak vragen opriep en niet juist werd gehanteerd is dit nu vastgelegd. Deze regels zullen worden geplaatst op de site onder het kopje vereniging en gaan per 01-04-2020 in. Diegenen die hierdoor vrijstelling krijgen of verliezen zullen persoonlijk worden benaderd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JANTJE BETON COLLECTE

In de week van 2 tot en met 7 maart gaat SV Noordkop collecteren voor Jantje Beton én de clubkas. Wij gaan dit doen tijdens de trainingstijden van de pupillen en junioren.
De jeugdleden zullen in groepjes langs de deur gaan in de Visbuurt/Sluisdijkbuurt. Uiteraard kunnen alle leden die niet in die buurten wonen, of ons mislopen, ons steunen via deze Ideal QR code (via bank app of met QR code scanner app te gebruiken).

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname wedstrijden

Het bestuur roept alle leden op om zoveel mogelijk deel te nemen aan door Noordkop georganiseerde wedstrijden/loopjes. Deze activiteiten worden juist voor jullie georganiseerd en er wordt geld en energie ingestoken. Hoe fijn is het dan dat de opkomst groot is en al het werk niet voor niets wordt gedaan. En indien er een sluitingsdatum is voor een wedstrijd schrijf je (kind) dan tijdig in. Dit voorkomt teleurstelling en het is voor het wedstrijdsecretariaat een stuk prettiger.

 

bwfinance

zeespiegel