Informatie trainingen kabouters

 

Als je 4/5 jaar bent kan je al lid worden van Noordkop. Je wordt dan kabouterlid.                
Samen met vriendjes en vriendinnetjes op een speelse manier je energie kwijtraken.
Je mag eerst 4 keer gratis meetrainen om te kijken of je het leuk vindt. Daarna
kun je je aanmelden.
Wanneer je 6 jaar wordt ga je door naar de minipupillen.

Trainingen:
 
In het zomerseizoen ( vanaf begin maart tot begin november) zijn de trainingen op woensdag van 16.00 tot 16.45 uur.
 
In het winterseizoen (van begin november tot begin maart) zijn de trainingen van 16.00 tot 16.45 uur.

trainers : Raymond Koen, Isa Raadgers en Danita BeursDe contributie voor Kabouters bedraagt € 6,- per maand (en eenmalig inschrijfkosten)

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd;
het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd;
volgens het huishoudelijk reglement kunt u twee maal per jaar het lidmaatschap
opzeggen. Vóór 15 juni  (beëindiging per 1 juli) of vóór 15 december
(beëindiging per 1 januari) van het jaar;
De opzegging moet schriftelijk of (liefst!) per email worden gedaan via de
ledenadministratie, Nynke van Dijk, email: ledenadministratie@noordkopatletiek.nl
.
Indien er niet wordt opgezegd ga je automatisch door naar de pupillen.
opzeggen van het lidmaatschap bij de trainer of leden van commissies is
dus niet mogelijk.

 

bwfinance

zeespiegel