Dat uitstel geen afstel is, is bij onze eerste editie van de Trailrun met recht gebleken. 
Tot drie keer toe hebben we de Trailrun moeten verplaatsen, 2x vanwege de coronacrisis en 1x vanwege het broedseizoen, maar zaterdag 9 oktober was het dan eindelijk zover.

Noordkop-vrijwilligers hadden samen met een enthousiast eigen Noordkop-trailteam - dat ook betrokken was bij de voorbereidingen - vrijdagmiddag al het hele parcours uitgezet. Het zekere voor het onzekere nemend, werd zaterdagochtend vroeg het parcours nagelopen op onvolkomenheden. Al snel bleek dat dat keihard nodig was. Een aanzienlijk aantal pijlen langs de route was of gedraaid of weggehaald. Met man en macht is er gewerkt om alles weer op tijd in orde te brengen en dat is gelukt. Wat een topteam! (Dat wij ‘t betreuren dat er ‘grapjassen’ zijn die zulke streken uithalen, moge duidelijk zijn…)

Toch kon dit alles de feestvreugde niet bederven. We zijn heel blij met de 62 deelnemers die aan deze eerste editie hebben meegedaan. Dank voor jullie deelname en voor de positieve reacties die we van vele hebben mogen ontvangen na afloop. Dank ook aan het Noordkop-trailteam dat nauw betrokken was bij de organisatie van deze loop; jullie input heeft bijgedragen tot het succesvol uitvoeren ervan. Natuurlijk ook dank aan alle overige vrijwilligers en, last but not least, heel veel dank aan de Helderse Vallei. Ook na 3x een andere datum op de agenda, mochten wij rekenen op jullie medewerking. Met op de wedstrijddag zelf een hartelijke ontvangst en goede zorgen voelden wij ons dan ook meer dan welkom! Wat een fijne samenwerking met eenieder hiervoor genoemd, wij kijken nu al uit naar volgend jaar!